Wat maakt dat mensen zich al of niet ontwikkelen tot hun volle potentieel?
Hoezo zijn sommige organisaties (schijnbaar) moeiteloos succesvol, terwijl dit bij anderen maar niet wil lukken?
Veel tijd en geld wordt er besteed aan trajecten die verbetering moeten bieden. Mensen bezoeken een coach of gaan in therapie. Organisaties huren een adviseur in of een interim manager. Vaak levert dit op wat men verwachtte, soms ook niet. En helaas beklijft het resultaat niet altijd op de langere duur.

Ik zoek met mijn cliënten tot op de bodem uit wat de achtergrond is van de gewenste verandering en waarom eventuele eerdere pogingen niet tot duurzaam resultaat hebben geleid. Hiervoor gebruik ik technieken die aan het licht brengen wat er 'onder de oppervlakte' speelt.
Samen kijken we wat ten diepste de aard is van de persoon of organisatie en hoe dit zich verhoudt tot de vraagstelling. Ook ontwikkelpotentieel brengen we in kaart. Vervolgens zetten we enkel de interventie(s) in met de grootste kans op duurzaam resultaat.

Marielle van Dommelen


DIENSTVERLENING

U wilt een volgende stap zetten.

Ik kan u, via coaching of therapie, daarbij helpen........


Achter de tabs hieronder treft u meer informatie aan.
Methodiek
Sinds ruim 20 jaar maken hypnotherapie en EMDR, naast cognitieve gedragstherapie, deel uit van mijn behandelmethoden. Gaandeweg zijn daar de dieptepsychologie van Jung, meditatie en yoga aan toegevoegd. Bij coaching of behandeling vanuit de dieptepsychologie worden allerlei technieken gebruikt die helpen om het onbewuste bewust te maken. Voorbeelden hiervan zijn het 'vrij associeren', maken van tekeningen en het analyseren van dromen en/of fantasieën. Daarnaast gebruik ik de R.A.P.P., een instrument dat zicht geeft op de psychisch-energetische constellatie van mensen en u diepgaand inzicht in uwzelf verschaft. Samengevat gebruik ik methoden die helpen om uw bewustzijn te vergroten, om te verwerken wat eventueel nodig is en datgene te leren wat gewenst is.
Werkwijze
Ik onderzoek samen met u welke visie (vanuit de dieptepsychologie) op uw vraagstuk van toepassing kan zijn. De inhoud en lengte van een traject zijn natuurlijk individueel bepaald. Het hangt van uw specifieke situatie af welke methodiek (of combinatie van methodieken) het beste toegepast kan worden. Ik geef hierover altijd een gericht en onderbouwd advies. Vervolgens bepalen we in overleg hoe het traject vorm zal krijgen. De lengte van een traject kan sterk verschillen. Soms zijn een paar gesprekken voldoende om het gewenste inzicht te krijgen en/of te weten hoe u gewenste stappen kunt zetten. In andere gevallen kan er behoefte zijn om belastende gebeurtenissen of relaties vanuit het verleden door te werken en kan een traject één tot twee jaar duren.
Dieptepsychologie van Jung
De dieptepsychologie (ook wel analytische psychologie genoemd) is in de vorige eeuw ontwikkeld door Carl Gustaf Jung. Hij was van mening dat ‘je echte zelf worden’ de enige manier is om een gelukkig en zinvol leven te leiden. Dit proces noemde hij ‘individuatie’. Bij veel mensen zitten er (op onbewust niveau) onverwerkte ervaringen of belemmerende gevoelens en ideeën die het proces tot individuatie in de weg staan. Daarnaast kan het zijn dat iemand geen belemmeringen ervaart maar zich wel verder wil ontwikkelen door een groter bewustzijn te verkrijgen op de eigen binnenwereld (de diepste wensen en gevoelens). Met andere woorden, als iemand een vraagstuk heeft over het leven en/of functioneren heeft dat altijd een relatie met iets dat in het on(der)bewuste van die persoon aanwezig is en graag bewust gemaakt wil worden. Wanneer het bewust gemaakt wordt ontstaat er ruimte voor ontwikkeling. Men werpt als het ware de sluiers af die het authentieke, pure zelf verborgen hielden. De energie gaat stromen en iemand kan gaan leven op de wijze die bij hem of haar past.
Praktische info executive coaching
Per vraag maak ik een passende offerte. De tarieven gaan vanaf € 220,- per uur (exclusief BTW, 21%).
Praktische info particulier
Tarief is € 95,- per sessie van een uur (inclusief 21% BTW). Sessies worden vaak vergoed via de aanvullende verzekering. Controleer uw polis hierop en/of vraag het na bij uw zorgverzekeraar. Ik geef u dan een rekening mee die u direct in kunt dienen bij de zorgverzekeraar. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt deze in rekening gebracht.
Privacy
Ik kies ervoor om informatie van (particuliere) cliënten niet te delen in het landelijke systeem waar onder meer zorgverzekeraars op zijn aangesloten. Zodoende kan ik een optimale privacy garanderen. Mocht overleg wenselijk zijn met bijvoorbeeld een huisarts of werkgever dan gebeurt dit alleen nadat u hier toestemming voor hebt gegeven.
Ervaringsdeskundigheid
Ik ben ervaringsdeskundig op het gebied van burnout, angstklachten en zingevingsproblematiek. Tweemaal nam ik deel aan een vierdaagse stilteretraite. En uiteraard ben ikzelf ook in analyse geweest bij een Jungiaans therapeut.
 • U loopt op uw werk of in uw privéleven steeds tegen dezelfde problemen aan, u wilt weten hoe dit komt en wat u eraan kunt doen.

 • U bent benieuwd waar uw talenten liggen en wilt handvatten om uw potentie tot volle ontplooiing te brengen.

 • U wilt (verder) carrière maken en vraagt zich af wat u hier in uw persoonlijk functioneren aanvullend voor nodig hebt.

 • U wilt uw leven meer zin geven.

 • U voelt zich somber en/of oververmoeid.

 • U hebt een schokkende ervaring opgedaan en hebt last van de gevolgen.

 • Wanneer u uw organisatie duurzaam wilt ontwikkelen, eindelijk die cultuurslag wilt maken of wanneer uw management coaching nodig heeft.....

  In mij treft u een adviseur en coach die verder kijkt dan het (uiterlijke) gedrag en werkt met de onderliggende drijfveren en dynamieken. Het meest duurzaam is de interventie die raakt aan de ziel, of dit nu bij een individuele medewerker is, het management of bij de organisatie als geheel.

  Voor een eerste indruk van mijn cv, komt u zo op mijn linkedinprofiel.
  Ik kom graag met u in gesprek.

  OVER MARIELLE

  Vijfentwintig jaar geleden schoolde ik me als psycholoog en werkte vervolgens jarenlang als behandelaar en diagnosticus. De overstap begin deze eeuw naar managementfuncties prikkelde me om bedrijfskunde te gaan studeren. Mijn MBA sloot ik af met een onderzoek naar de samenwerking tussen bestuurders en toezichthouders.

  Zes jaar geleden startte ik als zelfstandig interim manager en organisatie- en bestuursadviseur. Executive coaching maakte vaak deel uit van opdrachten. Al snel realiseerde ik me dat enkel het bewerken van (uiterlijk) gedrag niet altijd de verandering bewerkstelligt die een individu of organisatie voor de langere termijn wenst. Onderliggende emoties en overtuigingen, vaak onbewust aanwezig, sturen hoe iemand (individu maar ook organisatie) zich verhoudt tot zichzelf en de wereld om zich heen.

  Daarom vulde ik mijn portefeuille aan met onder meer de analytische psychologie volgens Jung (dieptepsychologie) en startte ik, naast mijn werk als interim manager en adviseur, een coaching- en behandelpraktijk waarin ik werk vanuit de dieptepsychologie.
  Privé ben ik getrouwd en moeder van drie zonen. Het wonen in Brabant vind ik een rijkdom, ik wandel graag in de natuur - rondom mijn woonplaats Udenhout - en geniet van kunst en cultuur.


  parallax background

  TESTIMONIALS


  • Met enthousiasme, gedrevenheid en passie verbindt Mariëlle zich aan een nieuwe opdracht. Ze maakt zich een nieuw dossier snel eigen, is resultaat en doelgericht zonder alle noodzakelijke processtappen uit het oog te verliezen. Daarbij verbindt ze zich aan de mensen die een rol vervullen binnen het proces. Door deze verbinding en het creëren van gezamenlijke verantwoordelijkheid is zij in staat gebleken duurzame veranderingen tot stand te brengen.
   Arjan Nefs
   anderhalf jaar lang Marielle's directe collega als Kwartiermaker (verantwoordelijk voor een proces van organisatieverandering en ontwikkeling
  • Ik heb Marielle ervaren als een oprechte, betrokken en vriendelijke collega. Met haar brede expertise bekijkt ze vraagstukken en complexe situaties vanuit verschillende invalshoeken en gaat ze op zoek naar wat er speelt achter de vraag. Vervolgens komt ze met goed onderbouwde adviezen of plannen om zo de organisatie of persoon waar ze voor werkt, wezenlijk verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling.
   Jenny Jansen, arbeids- en organisatiepsycholoog
  • Het is goed samenwerken met Marielle. Dat heb ik drie jaar mogen doen. Het prettige is, dat ze van veel markten thuis is, ze is een hulpverlener, maar beheerst ook voldoende bedrijfskundige kanten. Die mensen zijn er meer, maar het vermogen ook nog integraal te kijken en te werken tref je niet vaak. Marielle heeft daarnaast een prettig bestuurlijke blik.
   Erik Sloot, toezichthouder en coach
  • Ik heb ongeveer 3 jaar met Marielle gewerkt, wat mij bijgebleven is het volgende: Er zijn drie soorten managers / coaches
   • De ene soort kan resultaten op korte termijn boeken en beseft niet waar zij met het bedrijf naar toe willen in de toekomst.
   • Hiertegenover staan degenen die een schitterend tienjarenplan hebben, maar binnen tien maanden niet meer in het bedrijf werken.
   • En dan zijn er de managers die op korte termijn goede resultaten boeken en daarnaast een visie op de toekomst hebben – dat zijn de goede.
   Voor mij is Marielle van de 3e soort.
   Nelleke Heinkens, manager
   GGZuidland Basis GGZ


  CONTACT