WELKOM


Wat maakt dat mensen zich al of niet ontwikkelen tot hun volle potentieel?
Hoezo zijn sommige organisaties (schijnbaar) moeiteloos succesvol, terwijl dit bij anderen maar niet wil lukken?
Veel tijd en geld wordt er besteed aan trajecten die verbetering moeten bieden. Mensen bezoeken een coach of gaan in therapie. Organisaties huren een adviseur in of een interim manager. Vaak levert dit op wat men verwachtte, soms ook niet. En helaas beklijft het resultaat niet altijd op de langere duur.

Hiernaast ziet u het beeldmerk van mijn bedrijf, de Vesica Piscis. Dit is een universeel symbool waar in de loop der tijden vele betekenissen aan zijn toegekend. Zo staat het voor de eenwording van geest en materie, met in het midden ‘het oog van God’. Ook wordt er de ‘heilige geometrie’ aan toegeschreven: de getalsmatige basis voor alle maten en vormen die onze schepping kent. Voor mij weerspiegelt de Vesica Piscis de toegang tot de ziel, tot wie wij ten diepste zijn.

Helaas is het functioneren vanuit onze ‘pure’ kern geen vanzelfsprekendheid. Velen van ons hebben aangepast gedrag aangeleerd, leven met oude pijn of dreigen burnout te bezwijken onder de hoge eisen die het moderne leven aan ons stelt. Organisaties die niet naar hun ware aard (kunnen) functioneren hebben moeite financieel gezond te blijven, medewerkers zijn uitgeblust en ontevreden en klanten krijgen niet wat ze nodig hebben.

In mijn werk als psycholoog en bedrijfskundige kwam ik al snel tot het besef dat alleen het aanpassen van (bewust) gedrag zelden de verandering brengt die iemand voor de langere termijn wenst. Dit is te begrijpen wanneer we ons bedenken dat we slechts een klein gedeelte van onze psyche (hooguit 10%) bewust kunnen gebruiken. De rest onttrekt zich aan ons dagelijks bewustzijn maar stuurt ons ondertussen wel aan. In ons onderbewuste huizen onder meer onze diepste overtuigingen, onze trauma’s en onze authentieke talenten. Daar wordt, met andere woorden, bepaald hoe we ons verhouden tot onszelf en tot de wereld om ons heen. Ons gedrag is hier slechts een uitvloeisel van.
Uit bovenstaande blijkt wel dat het een illusie is om te denken dat we kunnen kiezen wie we zijn en tot wat we kunnen uitgroeien. We vinden pas rust in ons leven als we onze ware roeping volgen. Pijn door trauma gaat pas weg als we het onder ogen hebben zien. We kunnen pas werkelijk gelukkig zijn als we gaan leven naar onze ware aard, als we diegene worden die we al die tijd, verstopt onder onze conditioneringen en innerlijke conflicten, al waren.

Dus, voor duurzame verandering is het nodig om inzicht te krijgen in wat zich achter het gedrag bevindt. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe meer je tot rust komt, hoe beter je contact kunt maken met je innerlijk. Dat kan voldoende zijn om richting te voelen, geïnspireerd te raken of je even verbonden te voelen met alles.
Echter, diepgaand contact leggen met het onderbewuste zodat het tot transformatie kan leiden, gebeurt zelden zonder hulp. Wat zich daar bevindt ligt namelijk gedissocieerd, je kunt er echt zelf niet bij hoe graag je dit ook wilt. Daarnaast speelt in veel gevallen ook het fenomeen een rol dat 'hoe dichter je erbij komt hoe groter de weerstand wordt'. Je ervaart angst of pijn, of je gaat denken dat het toch allemaal onzin is. Eenmaal in contact gekomen met de dieptes van ons onderbewuste kan het begrip doorbreken, de storm in ons kan gaan liggen en we kunnen onze authentieke talenten gaan benutten.

Ik zoek met mijn cliënten tot op de bodem uit wat de achtergrond is van de gewenste verandering en waarom eventuele eerdere pogingen niet tot duurzaam resultaat hebben geleid. Zie verder op de website voor de technieken die ik gebruik om aan het licht brengen wat er 'onder de oppervlakte' speelt. Ook ontwikkelpotentieel brengen we in kaart. Vervolgens zetten we enkel de interventie(s) in met vooruitzicht op duurzaam resultaat.

Ik kom graag met u in contact.

Marielle van Dommelen


DIENSTVERLENING

U wilt een volgende stap zetten.
Met een breed scala aan vragen kunt u bij me terecht, hiernaast staan een aantal mogelijkheden genoemd.
Zoekt u gerust contact via mail of telefoon, in een kort overleg kunnen we afstemmen of ik u kan bieden wat u zoekt.

Achter de tabs hieronder treft u meer informatie aan over coaching en therapie in mijn praktijk.
Methodiek
Sinds ruim 20 jaar maken hypnotherapie en EMDR, naast cognitieve gedragstherapie, deel uit van mijn behandelmethoden. Gaandeweg zijn daar de dieptepsychologie van Jung, meditatie en yoga aan toegevoegd. Bij coaching of behandeling vanuit de dieptepsychologie worden allerlei technieken gebruikt die helpen om het onbewuste bewust te maken. Voorbeelden hiervan zijn het 'vrij associeren', maken van tekeningen en het analyseren van dromen en/of fantasieën. Daarnaast gebruik ik de R.A.P.P., een instrument dat zicht geeft op de psychisch-energetische constellatie van mensen en u diepgaand inzicht in uwzelf verschaft. Samengevat gebruik ik methoden die helpen om uw bewustzijn te vergroten, om te verwerken wat eventueel nodig is en datgene te leren wat gewenst is.
Werkwijze
Ik onderzoek samen met u welke visie (vanuit de dieptepsychologie) op uw vraagstuk van toepassing kan zijn. De inhoud en lengte van een traject zijn natuurlijk individueel bepaald. Het hangt van uw specifieke situatie af welke methodiek (of combinatie van methodieken) het beste toegepast kan worden. Ik geef hierover altijd een gericht en onderbouwd advies. Vervolgens bepalen we in overleg hoe het traject vorm zal krijgen. De lengte van een traject kan sterk verschillen. Soms zijn een paar gesprekken voldoende om het gewenste inzicht te krijgen en/of te weten hoe u gewenste stappen kunt zetten. In andere gevallen kan er behoefte zijn om belastende gebeurtenissen of relaties vanuit het verleden door te werken en kan een traject één tot twee jaar duren.
Dieptepsychologie van Jung
De dieptepsychologie (ook wel analytische psychologie genoemd) is in de vorige eeuw ontwikkeld door Carl Gustaf Jung. Hij was van mening dat ‘je echte zelf worden’ de enige manier is om een gelukkig en zinvol leven te leiden. Dit proces noemde hij ‘individuatie’. Bij veel mensen zitten er (op onbewust niveau) onverwerkte ervaringen of belemmerende gevoelens en ideeën die het proces tot individuatie in de weg staan. Daarnaast kan het zijn dat iemand geen belemmeringen ervaart maar zich wel verder wil ontwikkelen door een groter bewustzijn te verkrijgen op de eigen binnenwereld (de diepste wensen en gevoelens). Met andere woorden, als iemand een vraagstuk heeft over het leven en/of functioneren heeft dat altijd een relatie met iets dat in het on(der)bewuste van die persoon aanwezig is en graag bewust gemaakt wil worden. Wanneer het bewust gemaakt wordt ontstaat er ruimte voor ontwikkeling. Men werpt als het ware de sluiers af die het authentieke, pure zelf verborgen hielden. De energie gaat stromen en iemand kan gaan leven op de wijze die bij hem of haar past.
Praktische info executive coaching
Per vraag maak ik een passende offerte. De tarieven gaan vanaf € 200,- per uur (exclusief BTW, 21%).
Praktische info particulier
Tarief is € 85,- per sessie van een uur. Wanneer iemand goed de diepte in wil en/of een lange reistijd heeft kan het handig zijn om, in overleg, langere sessies te plannen (1,5 of 2 uren). Sessies worden vaak vergoed via de aanvullende verzekering. Controleer uw polis hierop en/of vraag het na bij uw zorgverzekeraar. Ik geef u dan een rekening mee die u direct in kunt dienen bij de zorgverzekeraar. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt deze in rekening gebracht.
Privacy
Ik kies ervoor om informatie van (particuliere) cliënten niet te delen in het landelijke systeem waar onder meer zorgverzekeraars op zijn aangesloten. Zodoende kan ik een optimale privacy garanderen. Mocht overleg wenselijk zijn met bijvoorbeeld een huisarts of werkgever dan gebeurt dit alleen nadat u hier toestemming voor hebt gegeven.
Ervaringsdeskundigheid
Ik ben ervaringsdeskundig op het gebied van burnout, angstklachten en zingevingsproblematiek. Tweemaal nam ik deel aan een vierdaagse stilteretraite. En uiteraard ben ikzelf ook in analyse geweest bij een Jungiaans therapeut.
 
 • U bent benieuwd waar uw talenten liggen en wilt handvatten om uw potentie tot volle ontplooiing te brengen.

 • U wilt (verder) carrière maken en vraagt zich af wat u hier in uw persoonlijk functioneren aanvullend voor nodig hebt.

 • U wilt uw leven meer zin geven.

 • U voelt zich somber en/of oververmoeid.

 • U hebt een schokkende ervaring opgedaan en hebt last van de gevolgen.

 • U loopt op uw werk of in uw privéleven steeds tegen dezelfde problemen aan, u wilt weten hoe dit komt en wat u eraan kunt doen.

 •  
   
  Wanneer u uw organisatie duurzaam wilt ontwikkelen en/of wanneer uw management coaching nodig heeft.....
   

  OVER MARIELLE

  Ik studeerde psychologie in Engeland en Nederland. In die tijd werd mijn belangstelling voor de psychoanalyse gewekt, met name voor de theorie van Carl G. Jung. De bruggen die hij sloeg tussen het bewuste en het (collectieve) onderbewuste, tussen wetenschap en esoterie en tussen de oosterse en de westerse filosofie sluiten zeer aan bij hoe ikzelf in het leven sta.
  Na mijn afstuderen (1992) werkte ik jarenlang als behandelaar en diagnosticus in de reguliere GGZ, waarbij mijn voornaamste 'uitstap naar het onderbewuste' een opleiding tot hypnotherapeut was.
  De overstap begin deze eeuw naar managementfuncties prikkelde me toen om bedrijfskunde te gaan studeren. Mijn MBA sloot ik af met een onderzoek naar de samenwerking tussen bestuurders en toezichthouders. Sindsdien werk ik als zelfstandig interim manager en organisatie- en bestuursadviseur. Executive coaching maakt vaak deel uit van opdrachten.
  De fascinatie voor de dieptepsychologie bleef bestaan en gaandeweg vulde ik mijn kennis aan via een opleiding bij het Jungiaans Instituut en een jaar yogaopleiding. Ik zette mijn langgekoesterde droom om in daad en startte, naast mijn werk als interim manager en adviseur, een eigen coaching- en behandelpraktijk waarin ik werk vanuit de dieptepsychologie.
  Voor een eerste indruk van mijn cv, komt u zo op mijn linkedinprofiel.
  Privé ben ik getrouwd en moeder van drie zonen. Het wonen in Brabant vind ik een rijkdom, ik wandel graag in de natuur - rondom mijn woonplaats Udenhout - en geniet van kunst en cultuur.  parallax background

  TESTIMONIALS


  • Met enthousiasme, gedrevenheid en passie verbindt Mariëlle zich aan een nieuwe opdracht. Ze maakt zich een nieuw dossier snel eigen, is resultaat en doelgericht zonder alle noodzakelijke processtappen uit het oog te verliezen. Daarbij verbindt ze zich aan de mensen die een rol vervullen binnen het proces. Door deze verbinding en het creëren van gezamenlijke verantwoordelijkheid is zij in staat gebleken duurzame veranderingen tot stand te brengen.
   Arjan Nefs
   anderhalf jaar lang Marielle's directe collega als Kwartiermaker (verantwoordelijk voor een proces van organisatieverandering en ontwikkeling
  • Ik heb Marielle ervaren als een oprechte, betrokken en vriendelijke collega. Met haar brede expertise bekijkt ze vraagstukken en complexe situaties vanuit verschillende invalshoeken en gaat ze op zoek naar wat er speelt achter de vraag. Vervolgens komt ze met goed onderbouwde adviezen of plannen om zo de organisatie of persoon waar ze voor werkt, wezenlijk verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling.
   Jenny Jansen, arbeids- en organisatiepsycholoog
  • Het is goed samenwerken met Marielle. Dat heb ik drie jaar mogen doen. Het prettige is, dat ze van veel markten thuis is, ze is een hulpverlener, maar beheerst ook voldoende bedrijfskundige kanten. Die mensen zijn er meer, maar het vermogen ook nog integraal te kijken en te werken tref je niet vaak. Marielle heeft daarnaast een prettig bestuurlijke blik.
   Erik Sloot, toezichthouder en coach
  • Ik heb ongeveer 3 jaar met Marielle gewerkt, wat mij bijgebleven is het volgende: Er zijn drie soorten managers / coaches
   • De ene soort kan resultaten op korte termijn boeken en beseft niet waar zij met het bedrijf naar toe willen in de toekomst.
   • Hiertegenover staan degenen die een schitterend tienjarenplan hebben, maar binnen tien maanden niet meer in het bedrijf werken.
   • En dan zijn er de managers die op korte termijn goede resultaten boeken en daarnaast een visie op de toekomst hebben – dat zijn de goede.
   Voor mij is Marielle van de 3e soort.
   Nelleke Heinkens, manager
   GGZuidland Basis GGZ


  CONTACT